Thẻ: khi nào công ty sử dụng nguồn bên trong và khi nào công ty sử dụng nguồn bên ngoài?